Kasinomonopol, och Indien utmanar Kina i Afrika

Kommer i dagens post uppmärksamma två intressanta händelser som är spekulationer och trender snarare än nyheter:

1) The Guardian framhåller Indiens aggressiva expansion av handel och diplomati i Afrika. Premiärminister Manmohan Singh anlände i går till Etiopien, och ska sedan vidare till Tanzania, under vad som döpts ”India-Africa summit”.

”Relationen Indien-Afrika bygger på tre stöttepelare; kapacitet och skicklighet inom byggsektorn, handel och utveckling av infrastruktur”, sade Singh, som ska träffa 15 afrikanska ledare under sina sex dagar på kontinenten.

Handeln mellan Indien och Afrika har växt med nästan 50 gånger under åren 2001-2010, utgör i dag omkring 200 miljarder kronor årligen, och räknas vara värd 300 miljarder kronor år 2012.

Cirka 250 indiska företag har investerad i Afrika, främst inom områden om telekommunikation, kemisk tillverkning och gruvindustrin.

Särskilt intresserade är Indien av energi, då landet importerar 70 procent av sin olja. Man vill minska beroendet av ett alltmer instabilt Mellanöstern, och har därför vänt sig till läder som Nigeria, Angola och Sudan.

Dessutom, påpekar The Guardian, behöver Indien importera uran till sin tänkta kärnkraftsexpansion.

”Indien satsar stort på att komma ikapp Kina i Afrika, man har de senaste åren engagerat sig här på ett seriöst vis. Men Indien försöker bygga politiska och ekonomiska relationer på ett annat vis än Kina, som ofta framstår som en slags ny kolonialmakt”, kommenterade en intervjuad indisk professor.

Han refererar givetvis till Kinas stora expansion i Afrika, som ofta beskylls från olika håll för att stödja diktaturer och helt ignorera den breda massans intressen genom att bland annat anställa personal från Kina att arbeta vid kinesiska företag i Afrika.

Indien kommer få slå ur underläge för att konkurrera med ett redan etablerat Kina om Afrikas resurser

Kinas handel med Afrika stod för nästan 500 miljarder kronor i fjol, och just i dag rapporterade statliga Folkets Dagblad att den befintliga Kina-Afrika-fonden, som underlättar kinesisk investering i Afrika, ska femdubblas inom fem år.

I The Guardian liknas de två asiatiska jättarnas tävlan om Afrikas resurser vid det koloniala race som Europa utsatte afrikanerna för under 1800-talet.

Du kan läsa mer om relationen Kina-Afrika på InBeijing Bulletin här:

Kina större utlånare än Världsbanken
Kina i Afrika – del 2
”I Afrika lyckas Kina med vad väst inte klarar”
Kinesiska vapen i Afrika
Zambiska gruvarbetare skjuts ihjäl av kinesiska förmän
Kineserna kommer
Relationen mellan Kina och Indien

2) Economist spekulerar i huruvida kasinon snart kommer bli lagliga på det kinesiska fastlandet.

Som det är i dag kan man endast spela om pengar i den gamla portugisiska kolonin Macao (澳门), som formellt lämnades tillbaka till Kina 1999. Macao har dock fortfarande sin egen valuta, och invånarna ett särskilt macaonesiskt pass.

Spelindustrin växer här snabbt och oavbrutet – och redan för två år sedan gick Macao om Las Vegas i spelintäkter.

Detta försprång har blivit än större, och helt nyligen öppnade Galaxy Entertainment ett kasino med 450 spelbord och en yta av 87 fotbollsplaner som kostade 12 miljarder kronor att bygga.

Man håller även på att bygga världens längsta bro, och ett snabbtåg, till ön Macao för att underlätta transporten för de kinesiska spelarna.

Spelintäkterna har stigit oavbrutet – genom finanskris och lågkonjuktur – sedan 2002 och utgjorde i fjol nästan 150 miljarder kronor. En siffra som enligt Economist räknas stiga med 35 procent i år, 30 procent nästa år och 20 procent 2013.

Tack vare spelindustrin är Macao den stad i Kina med överlägset högst BNP per capita

Nyligen har regeringen i Macao, kanske efter begäran från Peking, infört en gräns på 3-4 procent angående antalet nya spelbord som tillåts läggas till totalt på ön varje år.

Det innebär alltså ett klart missförhållande jämfört med den väntande ökningen av spelintäkter, och får Economist att spekulera i att kasinon kan komma att tillåtas i vissa delar av Kina, vilket mer direkt skulle komma regeringen i Peking till ekonomisk vinning, och dessutom göra kontrollen enklare.

En klar kandidat är då givetvis tropiska ön Hainan (海南) som i april i år med stor succé införde delvis skattefri shopping för turister.

2009 var jag på Macao för att skriva en artikel för tidningen Hotellrevyn om den galna expansionen av spelindustrin – läs den genom Scribd nedan: