Quiz om Kinas Geografi

InBeijing Bulletin presenterar i dag sitt första quiz. Det innehåller tio frågor om Kinas geografi.

Frågorna är av den karaktären att de kan kollas upp på internet – men gör man det förlorar quizet lite av sin mening.

Svara istället ärligt på frågorna, och rapportera in ditt namn och resultat i kommentarsfältet här nedan! De rätta svaren visas automatiskt då du har svarat på samtliga frågor.

En vinnare kommer sedan presenteras i måndagens inlägg!

Quiz kommer i framtiden dyka upp på InBeijing med jämna mellanrum, antingen om aktuella frågor eller ”tidlösa ämnen” som geografi.


Quizzet är nu stängt. Se frågor, alternativ och rätta svar enligt nedan:

Fråga 1) Tidigare i veckan kom en uppskattning från officiellt håll om Pekings invånarantal, inklusive migrantarbetare och andra som inte är registrerade i staden. Hur många tros nu bo i den kinesiska huvudstaden?

13,8 miljoner
16,2 miljoner
19,6 miljoner (rätt svar)

Fråga 2) Vilken provins i Kinas når den nordligaste breddgraden?

Heilongjiang (黑龙江) (rätt svar)
Inre Mongoliet (内蒙古)
Xinjiang (新疆)

Fråga 3) I Kina finns tre städer som kallas för ”de tre ugnarna” (三大火炉), för att värmen där under sommaren är särskilt tryckande och outhärdlig. Vilka städer handlar det om?

Chongqing, Wuhan och Nanjing (重庆,武汉,南京) (rätt svar)
Shanghai, Chengdu och Changsha (上海,成都,长沙)
Chongqing, Changsha och Nanchang (重庆,长沙,南昌)

Fråga 4) Vilken av följande städer är inte en provinshuvudstad?

Changchun
Tianjin (rätt svar)
Guiyang

Fråga 5) Vilken provins i Kina har lägst BNP per capita, det vill säga officiell årsinkomst per invånare?

Henan
Tibet
Guizhou (rätt svar)

Fråga 6) År 1982 bodde cirka 20 procent av Kinas befolkning i städer. Vad är motsvarande siffra i dag, enligt det preliminära resultatet från förra årets folkräkning?

49,7 procent (rätt svar)
55,2 procent
62,5 procent

Fråga 7) I Kina finns fyra så kallade ”direktadministrerade städer” (直辖市), som skapats för att underlätta den ekonomiska utvecklingen. Dessa storstadsområden styrs i praktiken som provinser. Vilka är de?

Peking, Shanghai, Guangzhou och Shenzhen (北京,上海,广州,深圳)
Peking, Shanghai, Chongqing och Tianjin (北京,上海,重庆,天津) (rätt svar)
Peking, Shanghai, Chongqing och Guangzhou (北京,上海,重庆,广州)

Fråga 8) Kinas längsta flod Yangtze flyter genom elva olika provinser och direktadministrerade städer. Vilken är inte en av dem?

Qinghai (青海)
Zhejiang (浙江) (rätt svar)
Yunnan (云南)

Fråga 9) Ryssland är världens i särklass största land till ytan. På vilken plats kommer egentligen Kina? (Gäller endast landyta och exkluderar Taiwan, Hongkong och Macao)

Världens andra största (rätt svar)
Världens tredje största
Världens fjärde största

Fråga 10) Kinas gränsar mot 14 olika nationer (Taiwan, Hongkong och Macao ej medräknat). Men mot vilket land har man den längsta gränsen?

Mongoliet (rätt svar)
Indien
Ryssland