Nytt brev från jordbävningens Japan

Tidigare återgav jag här på bulletinen ett mail från min japanska före detta klasskamrat, så nu jobbar med att bevaka finans och börsindex för Bloomberg i Tokyo. I kväll kom ett nytt mail från henne, skickat till mail och en rad andra klasskamrater.

Då jag själv inte befinner mig på plats i Japan (ännu), är detta det närmaste originell förstahandsrapportering bulletinen kan erbjuda.

Det korta mailet visar på oro, och framför allt en frustration av att inte veta vad som egentligen händer och sker:

Hi guys,

I’m overwhelmed and touched by all the concern and cares from you, thank you for keeping us all in your prayers!!
Things are getting serious after the radiation leaks from the nuke stations in Fukushima….radiation levels are rising even in Tokyo and that just freaks me out. It’s very hard to follow what’s really happening and people are confused about what’s true and what is not.
Plus, separate quakes have been hitting Japan….we had one from Tokyo Bay this morning and another one just now from the west.

Bloomberg started evacuating people from Tokyo office but News people are still working on normal sift….I’m so discouraged to write about money actions in FX market at a time when many people are suffering from someone’s death, cold weather and much uncertainty.

Just a quick update from Tokyo….

Alex, nice work. Please pls stay well and stay away from the nuke plant!!

(Hennes namn, utelämnat)

Även genom medierna har det varit svårt att veta vad som egentligen är på gång. De oklara beskeden främst kring situationen med kärnkraftsreaktorer och radioaktiv strålning har gett upphov till en rad rykten.

Själv fick jag under dagen två sms och ett chattmeddelande från tre olika personer med följande innehåll:

BBC FLASHNEWS:
Japan government has confirmed leak at Fukushima nuclear plants. Asian countries should take necessary precautions. If rain comes, remain indoors first 24 hours. Close doors & windows. Swab neck skin with betadine where thyroid area is, radiation hits thyroid first. Take extra precautions. Radiation may hit Philippines starting 4pm today. Please tell your friends and family.

Eftersom inget av detta sades på tv eller radio blev jag givetvis misstänksam, och det visade sig senare att meddelandet var helt falskt.

Ett av de drabbade samhällena längs Japans östkust

Relaterade artiklar: SVD