Brev från jordbävningens Japan

Nya skador och bekymmer efter jordbävningen i Japan rapporteras i media världen över. Minst 400 japaner har mist livet, och tiotusentals andra saknas eller har evakuerats med hjälp av polis och militärer.

De materiella skadorna är enorma. Över 4 miljoner människor i Tokyo ska vara utan ström, landets alla hamnar har stängt, flera tåg och tunnelbanor upphört gå, motorvägar och broar brutits av. Fartyg längs östkusten har vräkts omkull och spolats upp på land tillsammans med hus och bilar.

En av mina klasskamrater från journalistutbildningen i Hongkong är japanska och arbetar nu på Bloomberg i Tokyo. Tidigare i dag skickade hon ett mail till mig och en rad andra klasskamrater:

Hi all,

As some of you kindly messaged me to check if I’m safe from the quake, I wanna let you know I and my family are safe.
I was having a coffee in the office building when it hit all areas in Japan — It’s the biggest shake I’ve ever experienced!!!

I’m still stuck in office, where everyone’s been panicked and nervous to report on the earthquake.
Ceiling dropped, water got out of fish tanks, and everyone is wearing a helmet.
Seems all trains are out of operations and there’s no way to go back home. But it’s okay.
I’m more worried and feeling bad for people who live in northern part of Japan.

Anyways, just an update from here, I’m safe!!! Feel like I’m having sea sick but everything is fine!!

(Hennes namn, utelämnat)

Jordbävningen kommer också vid en ekonomiskt olämplig tidpunkt för Japan, som brottas med krympande ekonomi och växande statsskuld.

Tokyobörsen föll i dag med 1,7 procent, och yenen föll mot i stort sett alla andra valutor. Flera exportgiganter som Toyota och Sony har tillfälligt stoppat produktionen vid flera anläggningar. Flera oljeraffinaderier står i brand.

Än mer oroande är problemen vid landets kärnkraftverk. Elva reaktorer vid fyra anläggningar har tillfälligt stängts ner, och tusentals invånare i dess närhet evakuerats.

Fukushima 1 – ett av kärnkraftverken i Japan som fått stänga ner en eller flera av sina reaktorer

Det rapporteras vara fel på kylsystemen, något som enligt DN kan leda till en härdsmälta. Tidningen har talat med en expert vid Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, som belyser risken för radioaktiva utsläpp om inte kylningen kommer i gång ”inom ett par timmar”. Paralleller dras till Tjernobyl.

BBC:s rapporter är dock lugnare, och intervjuade källor säger där att inget radioaktivt material har eller kommer att läcka ut, samt att de flesta reaktorerna kommer vara i gång igen inom några dagar.

Relaterade artiklar: DN, SVD, SVD, SVD, Affärsvärlden, Affärsvärlden, Ny Teknik, Ny Teknik