CPPCC, NPC, CCP mm

Det är politisk högsäsong i Kina. I går inleddes CPPCC:s årliga konferens, och i morgon tar NPC:s dito vid. InBeijing Bulletin tänkte som hastigast reda ut dessa församlingar samt vad mötena egentligen innebär.

För enkelhetens skull kommer jag svenska namn, tillsammans med de mer vedertagna engelska förkortningarna.

Kinesiska folkets politisk rådgivande konferens (CPPCC) började som sagt sitt sammanträde i går, bestående av fler än 2 000 ledamöter från Kinas alla hörn. Representanter från Kinas mindre politiska partier, samt från så gott som alla minoritetsfolk finns här närvarande, och kontinuerlig översättning är nödvändig då inte alla talar mandarin.

Denna konferens har dock ingen egentlig makt, utan fungerar främst som ”rådgivande”, samtidigt som dess agenda styrs av det nästan helt dominerande kommunistpartiet (CCP).

I kinesisk media har man i dagarna betonat hur denna konferens är en möjlighet för långväga minoritetsfolk att påverka den nationella politiken, samtidigt som en allt större del av ledamöterna inte till hör kommunistpartiet – det vill säga de tillhör ett annat politiskt parti eller saknar helt partitillhörighet.

Utländsk media är dock ofta skeptiskt till betydelsen av denna konferens, och menar att den i mångt och mycket är ett spel för gallerierna som visar en falsk politisk maktdelning av Kinas kommunistparti.

CPPCC sammanträder i Folkets hall i Peking. Konferens saknar egentlig makt och är rådgivande snarare än beslutsfattande, vilket får många att döma ut mötet som ett spel för gallerierna.

I morgon kommer även Nationella folkkongressens (NPC) möte att inledas, vilken officiellt är Kinas högsta lagstiftande organ. Av 2 987 ledamöter tillhör 2088 kommunistpartiet, och 888 kommer från landets övriga partier.

Utländska medier beskriver även ofta detta organ som helt styrt av kommunistpartiet, då en majoritet av ledamöterna och nästan alla av organets högre poster tillhör CCP.

Många av ledamöterna är partimedlemmar som själva har mycket att vinna på kommunistpartiets maktmonopol, och Bloomberg skriver i dag en artikel om rikedom och personliga tillgångar bland NPC:s ledamöter.

Dock är NPC, till skillnad från CPPCC, ett organ som i realiteten tar beslut, och därför ett forum för diskussion. Det har ett fåtal gånger hänt att NPC röstat ner förslag som kommunistpartiet lagt fram inför kongressen.

Det råder dock inget tvivel om att även NPC domineras av kommunistpartiet.

Dess viktigaste uppgift i år är att ta ställning till den kommande femårsplanen – Kinas tolfte i ordningen som bestämmer landets politisk riktning mellan 2011 och 2015 – och då det gäller sådana stora frågor är det knappast någon som tvivlar att kongressen röstar genom den femårsplan som kommunistpartiets politiker arbetat fram.

Den verkliga politiska makten i Kina ligger i stället främst hos Centralkommittén i Kinas kommunistiska parti (CCCPC) med 300 medlemmar, och partiets Politbyrå med 24 medlemmar.

Det riktigt stora besluten tas dock aldrig utan godkännande och slutna diskussioner från Politbyråns ständiga utskott, vars nio medlemmar utgörs av bland annat landet president, premiärminister och propagandachef.

Relaterade artiklar: DN (5 mars)