Den drabbade är skyldig

Flera medier, bland annat BBC och NY Times, rapporterar i dag hur tidigare journalisten Zhao döms till två och ett halvt års fängelse för att öppet ha protesterat och talat om den kinesiska mjölkskandalen 2008.

Brottet rubricerades som ”störande av allmän ordning”, efter att Zhao öppet protesterat och talat med utländska journalister om incidenten, där minst sex spädbarn dog och över 300 000 insjuknade efter att ha druckit förgiftad mjölk. En av de insjuknade var Zhaos eget barn.

Han skapade även en internetsida med information om skandalen, där han uppmuntrade drabbade föräldrar att anmäla ärendet till lokal domstol.

Domen mot Zhao delades ut i Peking under dagen, och mötes genast av protester från närstående: ”Domen är för hård och rättegången var rätt genom orättvis”, säger Zhaos advokat, medan hans fru meddelar att de avser överklaga domen.

Zhao ska i förtvivlan ha skrikit ut sin oskuld och slitit av sin fångdräkt då domen förkunnades.

För en mer detaljerad beskrivning av fallet och turerna kring domen, se denna post från Duihua Foundation.