Världens snabbaste tåg i drift

BBC lägger upp en video från en kinesisk nyhetskanal, som rapporterar att världens snabbaste tåg i drift nu finns i Kina. Tåget mellan Shanghai och Hangzhou färdas med snitthastigheten 350 km/h, når en topphastighet av 421 km/h, och halverar restiden mellan städerna från 90 till 45 minuter.

Projektet som påbörjades i februari 2009 kostade drygt 30 miljarder kronor att färdigställa, och driften av tåget startade i går.

Som jämförelse är högsta tillåtna hastighet för X2000 200 km/h, och medelhastigheten för direkttåget Stockholm-Göteborg 159 km/h. SJ:s ”satsning” för att undvika trafikkaos under årets vinter uppgår till 200 miljoner kronor.