”Prelaq Energy i Asien”

Fick just en PDF från Målarnas facktidning, innehållandes det sista av de handfull arbeten jag gjorde under mitt besök vid världsutställningen i Shanghai tidigare i år. Artikeln går in på SSAB:s marknadsplan för Asien gällande produkten ”Prelaq Energy”; en energibesparande plåt som kan fätas på in- och utsida av byggnader för att spara delar av den energi som går åt till uppvärmning och nedkylning.

I ett Asien som blir allt rikare och mer miljömedvetet, finns en stor marknad för produkter likt Prelaq Energy. Själv är jag allt annat än tekniknörd, vilket faktiskt gör det intressant att skriva artiklar om teknik, då det sporrar mig till nogrann undersökning för att allt ska bli rätt. Därmed lär jag mig något nytt.

Artikeln publiceras i tidningens novembernummer.