”Hur internet har förändrat Kina”

David Bandurski vid China Media Project översätter en artikel från Today’s Mass Media – ett magasin utgivet av kinesiska myndigheter i norra Kina – som förklarar hur mekanismerna med ”allmänhetens åsikter” (public opinions) har förändrats under det senaste årtiondet, i och med internet och sociala medier.

David är professor och forskare vid min förra fakultet i Hongkong; ständigt upptagen ser man honom endast med huvudet nedsänkt i en publikation vid kafeterian, innan han tar med sig maten i en påse upp till vindskontoret och fortsätter arbeta.

Han är förmodligen en av dem i världen som snabbast och mest korrekt kan översätta kinesiska politiska artiklar till engelska, och då han sprungit över något riktigt intressant lägger han upp det på China Media Project.

Det handlar alltså om artiklar skrivna av kinesiska politiker och lagstiftare, som David letar reda på och sedan översätter.

Denna gång får vi en titt från insidan över hur kinesiska myndigheter ser på internet som en opinionsbildande kraft: Vart man anser att vändpunkterna har kommit, vilka händelser som varit av störst betydelse och hur kinesiska staten har och bör agera för att ”forma allmänhetens åsikter” via internet.

Dokumentet talar om att allmänhetens åsikter nu är inne i sitt tredje steg, efter att ha passerat de två första: ”infancy” (1999-2002), ”development” (2003-2004) och ”expansion” (2005-nutid).

Mycket intressant läsning för alla som är intresserade av nätets utveckling i Kina, och vad det kan betyda för opinionsbildning i strid mot myndigheterna.