”China Daily återger omvärldens åsikter”

China Daily publicerade nyss en artikel med rubriken ”Lius utnämning kritiseras för att skada Nobelsprisets rykte”. Där står att läsa hur ”flera länder hårt har kritiserat” utnämningen, genom att säga att den strider mot Nobelprisets tanke, ära och heder.

Det hänvisas till en nyhetsbyrå i Pakistan som säger att ”Pakistan är djupt stört över utnämningen”. Vidare citeras delar av ett utlåtande från Pakistans utrikesministerium: ”Liu är dömd av det kinesiska rättssytemet och har inte gjort något alls som kvalificerar honom för Nobels fredspris”, samt ”Beslutet står i motsats till prisets bestämda mening och kan därför inte ses som något annat än en utnämning som minskar prisets prestige”.

Vidare tillkännager China Daily att en tidning i Saudiarabien uttryckt sitt missnöje över fredspriset, då publikationen anser att utnämningen strider mot Alfred Nobels vilja. ”Vart Liu än går, så bidrar han inte till freden”, skriver tidningen.

En politisk kommentator vid namn Nikolai Troitsky, från en rysk nyhetsbyrå, citeras också i artikeln: ”De senaste årtiondena har nobelkommittén sympatiserat med det läger som utgörs av USA, NATO och Västeuropa”. Han hänvisar till de tre föregående pristagarna: Barack Obama, Marti Ahtisaari och Al Gore.

Man citerar också två norrmän – en advokat samt en vd för ett marinföretag – säga liknande saker.