Svenskt stål i Shanghai

Fick i slutet av veckan en PDF från Byggfakta Projektnytt, som kallar sig ”Nordens största oberoende byggtidning”. Det var ett av arbetena jag skrev i somras i samband med besöket vid världsutställningen i Shanghai.

Denna artikel rör en svensk innovation i form av en energibesparande plåt, som kan minska byggnaders behov av temperaturreglering genom att kläs på in- eller utsida av väggar och tak. Jag besökte SSAB:s ankäggningar en bit utanför Shanghai.

Företaget tror att denna produkt har en ljus framtid i Asien, och har nyss investerat 300 miljoner kronor på att bygga ut produktion och logistik i området.