”Svensk energi och värme i Shanghai”

Lägger upp en PDF på ett arbete för tidningen VVS-Forum, som jag fick skickat till mig under gårdagen. Reportaget är från världsutställningen i Shanghai, och handlar om hur svenska företag där har chansen att marknadsföra sig i syftet att göra affärer på den enorma kinesiska marknaden för energi och värme.

Det finns mycket att göra inom området energi och miljö i Kina. Majoriteten av Kinas sjöar och vattendrag är förorenade efter industriella aktiviteter, och regeringen vill kraftigt minska den inom industrin mycket slösaktiga energianvändningen. Kina vill också överge dagens beroende av den smutsiga vanan att elda kol – ungefär två tredjedelar av landets energiframställning sker genom koleldning.

Kinas ekonomi är fortfarande uppdelad i femårsplaner, av vilka den elfte tar vid nästa år.

En av de främsta prioriteringarna i den kommande femårsplanen är energibesparing och användningen av energiresurser. Målen är bland annat att under de kommande fem åren sänka energiproduktionen per BNP-enhet med 20 procent, och vattenkonsumtionen per producerad industriell enhet med 30 procent. I dessa områden ligger svenska företag i framkant, och hoppas därför kunna locka kinesiska kunder under världsutställningen i Shanghai.

Artikeln är uppladdad via Scribd, och kan enkelt läsas genom att nedan trycka på ”fullscreen” eller ”download”. För dem som missade förra artikeln jag lade upp här – om låglöneproduktion för LO-Tidningen – så har jag nu laddat upp även den via Scribd.