Uppstart

Familjen har åkt hem efter två veckors besök, jag är installerad i en ny lägenhet i Peking vilken även fungerar som kontor, med ett hyfsat snabbt bredband som började fungera först i dag. Ambitionen är att från och med nu uppdatera denna bulletin minst fem gånger i veckan.

Har även ordnat med ett VPN för att komma åt de sidor som är blockerade i Kina, vilket innebär att jag med start i dag även kommer uppdatera min Twitter så ofta som möjligt.

För att knyta denna bulletin närmare till mitt arbete kommer jag också lägga ut PDF på mina artiklar här, samt ibland fotografier som ju också är en del av mitt arbete. Många frågar vad för slags journalistik jag sysslar med; då kan ett urval av artiklar ses vid denna avdelning på min hemsida.

Många arbeten blir inte publicerade förrän veckor eller till och med månader efter att de skickats in. Här på bulletinen kommer jag lägga upp PDF först efter att de publicerats av uppdragsgivaren och denne skickat en PDF till mig.