Världens glas(s)igaste land

Den senaste veckan har Wall Street Journal China Real Time Report med ett par artiklar förklarat hur Kina blivit världens största och skickligaste producent av glas. WSJ ser det som ytterligare ett bevis på hur industrin i Kina förändras, och ”hotar” västerländska producenter inte bara i lågpristillverkning, utan även i mer högteknologiska och kostsamma industrier.

I ”den amerikanska glasstaden” Toledo har nyligen 30 miljoner dollar spenderats på ett jättemuseum i glas för att hylla stadens framgångsrika glasindustri. Paviljongens material är dock importerat från Kina, eftersom amerikanerna själva inte hade kunskap och teknologi sofistikerad nog att tillverka det valsade och böjda glaset som krävdes.

Likaledes öppnade Apples nya jättebyggnad i glas i Shanghai nyligen. Den uppfördes helt och hållet av kinesiska producenter och hantverkare.

Apple’s designföretag som är baserat i London, var först mycket tveksamma till att hyra inhemska företag för projektet i Shanghai, säger dess grundare Eckersley O’Callaghan till WSJ. Men då byggnaden var färdig sade han att ”the accuracy was excellent and beyond my imagination”.

Apples nya butik i Shanghai, med en spiraltrappa i glas som leder kunderna till butiken under jord. Bild från machackpc.com.

I början av 1970-talet var Kinas glasproduktion obefintlig; först 1971 etablerade landet tillverkningen av floatglas. Redan i början av 1990-talet producerade man mer glas än USA – som tills dess varit världens största glasproducent i över 100 år – och i dag producerar man sex gånger mer glas än USA.

Dessutom klarar man alltså av att bygga de allra mest komplicerade och krävande byggnaderna. Kina har i dag över 150 anläggningar som tillverkar floatglas, jämfört med USA:s 33. Var femtonde minut produceras glas nog att klä en 100 våningar hög skyskrapa. Detta diagram från WSJ visar mer utförlig statistik.

En stor anledning till denna utveckling är givetvis att den inhemska marknaden för bland annat byggnader och bilar exploderat. Glas är tungt och svårfraktat och därför fördelaktigt att producera där marknaden finns. WSJ menar att Kina i dag både producerar och använder cirka 45 procent av all världens glas.

Samtidigt är glasindustrin i amerikanska Toledo på dekis; i dag finns där 2 500 anställda jämfört med 10 000 i början av 1970-talet.

Enligt WSJ har kineserna anammat/kopierat den teknik som krävs för att göra glas från utländska företag, och sedan vidareutvecklat den ytterligare. Som i många andra industrier har etablering av glastillverkning i Kina varit en balansgång för utländska företag. Man vill komma åt världens största marknad, men riskerar samtidigt att ens produkter plagieras.

Nu verkar det som om glas är ännu en sektor där Kina inte bara har plagierat, utan även modifierat och gått förbi.